APCD ro   ru   en   Cautare:

Despre noi


APCD - Asociatia Patronala a Companiilor de Colectare a Datoriilor 
 
MISIUNEA APCD este de a reprezenta membrii săi la nivel National si International, de a promova si proteja activitatea de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor.
 
APCD a fost înființata in decembrie 2011 la inițiativa companiilor INCASO si Colect Capital Grup, urmărind promovarea celor mai bune practice de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor.

SCOPUL ASOCIATIEI:
- Scop nelucrativ si nepatrimonial;
- APCD va asigura organizarea si exercitarea activității de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor; 
- Protejarea si promovarea intereselor si drepturilor membrilor APCD; 
- Reprezentarea membrilor asociației la nivel intern in fata autorităţilor administrative si a celorlalte instituții publice, precum si in raport cu  organizațiile proprii societăţii civile; 
- Reprezentarea externa a membrilor APCD prin participarea la lucrările asociațiilor de profil 
- Afilierea la organizațiile internaționale de profil.
 
OBIECTIVELE ASOCIATIEI:
• Administrarea afilierii membrilor
• Crearea imaginii activității de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor si promovarea APCD
• Elaborarea si actualizarea periodica a Codului de Conduita a asociației, obligatoriu pentru toți membrii săi in activitatea de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor ;
• Monitorizarea respectării Codului de Conduita a asociației de către toți membrii săi, iar in situația încălcării acestuia, adopta masurile disciplinare necesare, in condițiile prevăzute de lege si prezentul statut obligatoriu pentru toți membrii săi in activitatea de management al colectării de creanțe
• Monitorizarea respectării Codului de Conduita a asociației de către toți membrii săi, iar in situația încălcării acestuia, adopta masurile disciplinare necesare, in condițiile prevăzute de lege si prezentul statut
• Promovează lista membrilor  
 
Metode de lucru:
• Organizează seminarii având ca scop promovarea serviciului
• Organizează publicitatea serviciului
• Lobby administrativ & legislativ
• Activitatea de administrare interna: contabilitate, angajare personal, plăti, încasări contribuții membri
• Arbitrează divergentele dintre membri

MEMBRII ASOCIATIEI - CONDITII: 
• Este o companie cu sediul sau filiala in Republica Moldova
• Este o companie activa de cel puțin 6 luni pe piața RM
• Desfășoară servicii privind activitatea de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor
• Activitatea sa profesionala se Desfășoară in conformitate cu prevederile Codului de Conduita a APCD
• Nu se afla in una din următoarele situații: reorganizare judiciara, faliment, dizolvare, lichidare.

STANDARDE  PROFESIONALE MINIME
• Personal sau coordonatori de personal cu studii de specialitate in domeniul juridic sau economic:
• Contracte per fiecare client;
• Arhivarea activității in format electronic;
• Rapoarte scrise per client;
• Abordare amiabila profesionista si in limitele legalității;
• Prezentare si ofertare clara a serviciilor;
• Pregătire juridica interna sau externalizată asigurata;
• Training intern sau externalizat asigurat.

STRUCTURA SI ORGANELE DE CONDUCERE:
Adunarea Generala
• reprezintă forul de conducere al asociației si se compune din totalitatea membrilor înscriși în evidenta APCD
• se întrunește în ședința ordinara cel puțin la 6 luni si în ședințe extraordinare ori de cate ori este necesar
 
Consiliul de Administrație
• are rolul de grup executiv in raport cu deciziile si hotărârile Adunării Generale
• este format din 2 Președinți si Reprezentanții 
• Veaceslav Mirza – Președintele APCD
• Victor Magnet – Presedintele APCD
• se întrunește în ședința ordinara cel puțin la 6 luni si în ședințe extraordinare ori de cate ori este necesar