APCD ro   ru   en   Cautare:

Membri


INCASO este – liderul pieții de management al creanțelor mass market din Moldova, dezvoltă activități de colectare ale creanțelor din sectorul de telecomunicații, microfinanţare, utilităţi, bănci, etc. INCASO nu doar recuperează datorii, dar și oferă soluţii financiare debitorilor, în primul rând în formă de acorduri de plată eşalonată, care stopează calculul penalităţilor şi permite debitorilor să achite datoriile în condiţii avantajoase, individualizate.
INCASO este şi un jucător important pe piața achiziției de portofolii de creanțe, în special de la companii din sectorul de telecomunicații, microfinanţare şi bănci, având misiunea de a îmbunătăți cultura plăților şi nivelul de educaţie financiară în rândul populaţiei şi a agenţilor economici.

 


"COLECT CAPITAL GRUP” S.R.L. este o companie specializată de colectare a debitelor din Republica Moldova şi oferă clienţilor săi servicii profesionale, prompte şi eficiente în vederea recuperării datoriilor de la debitorii rău-platnici.
Avînd o experienţa de peste 5 ani în asemenea servicii am învăţat că adaptarea la fiecare caz in parte reprezintă cheia succesului în realizarea obiectivelor propuse, Compania are o atitudinea neordinară şi corectă faţă de debitori, noi luăm în consideraţie toate circumstanţele economice, sociale, psihologice, ce ar putea avea o influenţă asupra cazului.

 

 

 

Î.M. ”MSA FINANCE” S.R.L. (membru cu drept de observator al APCD), în anii 2011-2013, s-a poziționat pe piața Republicii Moldova ca o agenție de colectare care oferă spectru complet de servicii în domeniul recuperării datoriilor față de băncile comerciale, precum și față de companiile prestătoare de servicii comunale și de telecomunicație pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Principalele obiective ale întreprinderii în procesul de dezvoltare în anul 2013 sunt asigurarea creşterii volumului și spectrului serviciilor prestate în domeniul recuperării datoriilor problematice precum și dezvoltarea noilor tipuri de activități care asigură utilizarea mai amplă a avantajelor competitive ale companiei, gradul suficient de diversificare și stabilitate a surselor de venit, precum și creșterea nivelului acestuia.

 

Lex Plus S.R.L. recuperează creanțele băncilor, organizațiilor de microfinanțare, societăților de asigurări, operatorilor de telefonie fixă și mobilă, operatorilor de utilități, precum și cele ale companiilor producătoare/importatoare de bunuri de larg consum. Lex Plus S.R.L. nu face promisiuni pe care nu le poate onora. Tratează cu confidenţialitate toate informaţiile primite de la partenerii în timpul colaborării cu aceştia și evită conflictele de interese. După recuperarea creanțelor, clienții Lex Plus S.R.L au posibilitatea reluării relațiilor comerciale cu foștii debitori. Acest lucru se datorează modului de abordare și a demersului efectuat, ce nu prejudiciază relațiile creditor-debitor.