APCD ro   ru   en   Cautare:

Obiective


• Administrarea afilierii membrilor
• Crearea imaginii activității de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor si promovarea APCD
• Elaborarea si actualizarea periodica a Codului de Conduita a asociației, obligatoriu pentru toți membrii săi in activitatea de colectare/recuperare a datoriilor şi management al creanțelor ;
• Monitorizarea respectării Codului de Conduita a asociației de către toți membrii săi, iar in situația încălcării acestuia, adopta masurile disciplinare necesare, in condițiile prevăzute de lege si prezentul statut obligatoriu pentru toți membrii săi in activitatea de management al colectării de creanțe
• Monitorizarea respectării Codului de Conduita a asociației de către toți membrii săi, iar in situația încălcării acestuia, adopta masurile disciplinare necesare, in condițiile prevăzute de lege si prezentul statut
• Promovează lista membrilor